news :: 
Πρακτικά: IDC Indoor / Outdoor LED Luminaire 2014Στην Αθήνα,  τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.30 π.µ., στα γραφεία της Τ-PRESS, οδός Τροίας 2, 152 35 Βριλήσσια, Αθήνα συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού  Ιδεών IDEAS DESIGN COMPETITION, Indoor / Outdoor LED Luminaire 2014’  µε αντικείμενο την αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής, τον έλεγχο της εμπρόθεσμης και έγκυρης υποβολής τους, έλεγχο πληρότητας και την κρίση των συμμετοχών σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης.
Παρόντες ήταν όλα τα μέλη της Κριτικής Επιτροπή Διαγωνισµού, συγκεκριμένα:

 1. Δρ Ζάφος Ξαγοράρης, Εικαστικός καλλιτέχνης ΑΣΚΤ-ΜΙΤ, USA, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας.

 2. Kος Ιωάννης Πατρώνης, Αρχιτέκτων ΕΜΠ, MArch Urban Design, Graduate School of Design, Harvard University, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών.

 3. Δρ Γιώργος Φατσέας, Αρχιτέκτων ΕΜΠ – Σύμβουλος Φωτισμού, M.Sc., Ph.D., University College London, Διδάσκων στο ΔΠΜΣ του ΕΜΠ, Σχεδιασμός - Χώρος – Πολιτισμός.

 4. Κος Γιώργος Φούκας, Αρχιτέκτων ΕΜΠ - Designer, DEA, Φιλοσοφία Τέχνης και πολιτισμού, Σορβόννη, Παρίσι, CEAA Ecole d’ Architecture, Παρίσι.

 5. Κος Σέργιος Φωτιάδης, wedesign, Product Designer, RISD Providence, RI USA. Διδάσκων στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκεκλημένος Λέκτορας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας. Αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της ΜΚΟ για το περιβάλλον και την βιώσιμη ανάπτυξη «Οργάνωση Γη».

Κράτησε Πρακτικά για την Κριτική Επιτροπή ο κος Γιώργος Φούκας, Αρχιτέκτων Designer.
Η Επιτροπή όρισε ομόφωνα ως Πρόεδρο τον Δρ Γεώργιο Φατσέα.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή ενημερώθηκε αναλυτικά από τον Πρόεδρο, για το αντικείμενο του διαγωνισμού. Επίσης πρότεινε τον τρόπο και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά την αξιολόγηση. Η διαδικασία κρίσης αποφασίσθηκε ομόφωνα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

Η παραλαβή των δεμάτων των συμμετοχών έληξε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014  και ώρα 17.00 µ.µ. Συνολικά πρωτοκολλήθηκαν 20 συμμετοχές μελετών από την Τ-PRESS. Τα είκοσι δέματα των συμμετοχών παραδόθηκαν στην Επιτροπή από την κ. κα Βούλα Μουρτά εκ μέρους της  Τ-PRESS, μέσα στην αίθουσα κρίσης. Η επιτροπή κρίσης λαµβάνοντας υπόψη τους όρους του Διαγωνισµού, έλεγξε την εµπρόθεσµη κατάθεση τους. Όλες οι συμμετοχές ήταν εμπρόθεσμες. Η Επιτροπή κατέγραψε και αρίθµησε τυχαία τα υποβληθέντα κλειστά δέματα με αύξοντες αριθμούς από το 1 έως και το 20. Η Επιτροπή προέβη στο άνοιγα του κάθε δέματος παρουσία όλων των μελών και ακολούθησε ο έλεγχός της πληρότητας σύµφωνα µε τα οριζόμενα στην προκήρυξη από όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής.
Όλες οι συμμετοχές ήταν πλήρης σε σχέση με τα ζητούμενα του διαγωνισμού. Παρεδόθησαν όλες εντός ενός σφραγισμένου δέματος με βουλοκέρι. Κάθε δέμα φωτογραφήθηκε κλειστό και ανοίχθηκε παρουσία όλων των μελών της επιτροπής. Μέσα σε κάθε δέμα βρέθηκαν μία  Πινακίδα Α1 με την Πρόταση, ένα CD με την ηλεκτρονική Πρόταση, και ένας σφραγισμένος φάκελος με βουλοκέρι Α4 με τα ονόματα της ομάδας.
Οι σφραγισμένοι φάκελοι και τα CD κρατήθηκαν χωριστά εντός της αίθουσας κρίσης για να ανοιχτούν όταν θα γινόταν η τελική επιλογή των βραβείων και των επαίνων. Οι προτάσεις με κωδικούς 1312, 1453 και 0002 είχαν το CD εντός του σφραγισμένου φακέλου Α4. Η επιτροπή ομόφωνα έκρινε πως αυτό δεν αποτελεί στοιχείο που να εμποδίζει την συμμετοχή τους στην διαδικασία κρίσης, επειδή η κρίση έγινε με βάση τις πινακίδες Α1. Τα CD χρειάζονται για την περίπτωση της δημοσίευσης των συμμετοχών σε έντυπα σε επόμενη φάση και για την παρουσίαση στην ημερίδα ‘σχεδιάζοντας το φως με σύγχρονα μέσα’.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ

Κατά την διαδικασία κρίσης επελέγησαν ομόφωνα με βάση τα κριτήρια του διαγωνισμού οι δέκα από τις είκοσι προτάσεις για να συζητηθούν σε επόμενη φάση και από τις οποίες θα γινόταν η κατανομή των 3 βραβείων και των 7 επαίνων. Οι μελέτες που επελέγησαν με τυχαία σειρά να προχωρήσουν στην επόμενη φάση ήταν οι παρακάτω δέκα συμμετοχές με τους κωδικούς   3912, 2530, 3698, 4325, 2307, 2228, 0002, 2512, 3310, 0040. Οι υπόλοιπες συμμετοχές που δεν προχώρησαν στην επόμενη φάση μαζεύτηκαν χωριστά εντός της αίθουσας κρίσης ώστε να εκτεθούν όλες οι συμμετοχές κατά την διάρκεια της ημερίδας. Οι 5 μελέτες που επελέγησαν με ομόφωνη απόφαση της επιτροπής και τυχαία σειρά  να προχωρήσουν στην επόμενη φάση ήταν οι συμμετοχές με τους κωδικούς   2228, 0002, 2512, 3310, 0040. Οι υπόλοιπες συμμετοχές προκρίθηκαν σαν πέντε ισότιμοι έπαινοι και είναι οι μελέτες με κωδικούς 3912, 2530, 3698, 4325, 2307. Στην συνέχεια η επιτροπή αξιολογώντας τις πέντε επικρατέστερες μελέτες με κωδικούς 2228, 0002, 2512, 3310, 0040 με βάση τα κριτήρια της προκήρυξης αναζήτησε προτάσεις από την πλευρά των συμμετεχόντων ενός φωτιστικού που να μπορεί να υλοποιηθεί με την υπάρχουσα τεχνολογία χειριζόμενο με πρωτότυπο τρόπο το φως και την σκιά καθώς και με τα κριτήρια που αναφέρονταν στην προκήρυξη, συγκεκριμένα :

 • Πρωτοτυπίας και Αισθητικής.

 • Ποιότητας και χειρισμού του εκπεμπόμενου φωτός και της σκιάς που δημιουργείται, που είναι και oι κύριοι λόγοι ύπαρξης ενός φωτιστικού σώματος.

 • Τοποθέτησης, της πηγής φωτισμού LED, του τροφοδοτικού της καθώς και του πιθανού τοπικού ελέγχου (ON/OFF είτε dimming).

 • Επιλογές φωτεινής δέσμης και της κατανομής της, απόδοση (luminous efficacy φωτιστικού, LOR), αντιθαμβωτικής προστασίας, θερμοκρασίας χρώματος CCT, χρωματικής απόδοσης CRI είτε CQS.

 • Εργονομίας και ομαλής λειτουργίας του αντικειμένου με πιθανή δυνατότητα προσθαφαίρεσης accessories.

 • Συντήρησης, ευκολία αλλαγής λαμπτήρα και λοιπών ανταλλακτικών και accessories.

 • Κατασκευής, υλικά, φινιρίσματα, engineering και ευκολίας υλοποίησης.

 • Συσκευασίας και Κόστους.

Μετά από διεξοδική συζήτηση και σταθμίζοντας τα κριτήρια επιλογής που έθετε ο διαγωνισμός, η κριτική επιλογή κατέληξε να απονείμει :

Το πρώτο βραβείο στην μελέτη με κωδικό  0040
Η πρόταση έκανε χρήση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας LED, με ελεγχόμενο φωτισμό ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα προβαλλόμενο μεταβλητό pattern που εκμεταλλεύεται τις ιδιότητες μίξης του εκπεμπόμενου έγχρωμου φωτός, χρησιμοποιεί απλά υλικά και φόρμες έχει εύκολη συντήρηση και μεθόδους κατασκευής.

Το δεύτερο βραβείο στην μελέτη με κωδικό 3310.
Η πρόταση έχει άρτια και ξεκάθαρη εικαστική ανάγνωση με ιδιαίτερη αισθητική, απλές φόρμες που αναφέρονται με σαφήνεια,  λόγω των υλικών που επιλέγει, στην επανάχρηση ενός μπουκαλιού κρασιού, (γυαλί και φελλό) τα οποία συνδυάζει με χαμηλό κόστος κατασκευής.

Το τρίτο βραβείο στην μελέτη με κωδικό 2512.
Η πρόταση κάνει χρήση και των δύο βασικών μορφών πηγών LED την σημειακή και την γραμμική και που συνυπάρχουν παράλληλα σε ένα ενιαίο σχεδιαστικά σύνολο ιδιάζουσας φόρμας.

Η κριτική επιτροπή τέλος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις μελέτες  με κωδικούς  0002 και  2228
για το υψηλό επίπεδο παρουσίασης της πρότασης και την παροχή του συνόλου των αιτουμένων πληροφοριών και τους απένειμε τον  1ο   έπαινο στην μελέτη με κωδικό 0002 και τον  2ο έπαινο στην μελέτη με κωδικό 2228 αντίστοιχα.

Οι υπόλοιπες μελέτες με κωδικούς 2307, 4325, 3698, 2530, 3912 έλαβαν πέντε ισότιμους επαίνους.

Με το πέρας της διαδικασίας κρίσης παρουσία όλων των μελών της κριτικής επιτροπής έγινε το άνοιγμα των σφραγισμένων με βουλοκέρι Α4 φακέλων των συμμετοχών. Εντός των φακέλων βρέθηκαν τα αιτούμενα στοιχεία που σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού αποδείκνυαν την ηλικία του διαγωνιζομένου (γεννημένοι μετά την 1-1-1982) και την ιδιότητά του,  σαν σπουδαστές είτε απόφοιτοι σχολών αρχιτεκτονικής και design.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
‘IDEAS DESIGN COMPETITION, Indoor / Outdoor LED Luminaire 2014’

Οι βραβευθείσες μελέτες, τρία βραβεία και επτά έπαινοι είναι:

ΒΡΑΒΕΙΑ
Πρώτο
Βραβείο με κωδικό 0040. κ. Ευγενία Αντωνίου

Δεύτερο Βραβείο με κωδικό 3310. κ. Βαρβάρα Πουλάκη

Τρίτο Βραβείο με κωδικό 2512 κ. Φωτεινή Δημόγλου και κ. Νέστωρας Σκαντζούρης

ΕΠΑΙΝΟΙ

1ος Έπαινος με κωδικό 0002 κ. Μαρία Κυριακίδη, κ. Βασιλική Τσιτσιπά και κ. Γεωργία Χόρμπα

2ος Έπαινος με κωδικό 2228 κ. Άγις Μουρελάτος, κ. Σπύρος Γιωτάκης και κ. Δανάη Λύτρα

Έπαινος με κωδικό 2307 κ. Στυλιανός Αξιωτάκης και κ. Ρεγγίνα Αντωνοπούλου

Έπαινος με κωδικό 4325 κ. Αθανάσιος Αθανάσιου

Έπαινος με κωδικό 3698 κ. Ιωάννης Σαραντινός και κ. Antonio Chiocchio

Έπαινος με κωδικό 2530 κ. Δήμητρα Χατζηπαύλου και κ. Φωτεινή Γκουγκουστάμου

Έπαινος με κωδικό 3912 κ. Ευαγγελία Βιλιώτη

Σημειώθηκε από όλα τα μέλη της επιτροπής το αρκετά υψηλό επίπεδο της πλειοψηφίας των συμμετοχών και η επάρκεια του σχεδιασμού και της παρουσίασης των περισσοτέρων προτάσεων. Έκρινε πως ο διαγωνισμός είχε πλήρη επιτυχία για τον αριθμό και το επίπεδο των προτάσεων. Η επιτροπή επίσης θα ήθελε να τονίσει την ομαλή διεξαγωγή της κρίσης όπου ομόφωνα όλα τα μέλη συμφώνησαν στην επιλογή των προτάσεων για να καταλήξει να προτείνει τα τρία βραβεία, τους δύο διακεκριμένους  επαίνους και τους πέντε  ισότιμους επαίνους. Επίσης επιθυμεί να τονίσει πως είναι ένας διαγωνισμός που με αφορμή τον σχεδιασμό ενός αντικειμένου μέσα από την διαδικασία επίλυσης του μεταφέρει την σημασία του φωτός στους νέους σπουδαστές και τελειόφοιτους  των σχολών αρχιτεκτονικής, βιομηχανικού σχεδιασμού και καλών τεχνών και προτείνει να καθιερωθεί σαν ετήσιος είτε διετής θεσμός.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 18.30 µ.µ. και ανατέθηκε στον Πρόεδρο της επιτροπής να επικοινωνήσει το αποτέλεσμα συγχαίροντας εκ μέρους της τις βραβευθείσες προτάσεις. Τα αποτελέσματα της κρίσης του διαγωνισμού είναι ανηρτημένα στο διαδίκτυο στο Link του διαγωνισμού IDEAS DESIGN COMPETITION, Indoor / Outdoor LED Luminaire 2014’    http://www.electrologos.gr/news/444

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Δρ Ζάφος Ξαγοράρης, Εικαστικός καλλιτέχνης

 2. Kος Ιωάννης Πατρώνης, Αρχιτέκτων ΕΜΠ,

 3. Δρ Γιώργος Φατσέας, Αρχιτέκτων ΕΜΠ – Σύμβουλος Φωτισμού

 4. Κος Γιώργος Φούκας, Αρχιτέκτων Designer

 5. Κος Σέργιος Φωτιάδης, wedesign, Product Designer.